Bureau De Groene Uil

Bureau De Groene Uil onderzoekt en adviseert voor een groene, duurzame, en klimaatadaptieve leefomgeving.

Bureau De Groene Uil levert advies- en onderzoeksdiensten voor beleidsmakers, natuurorganisaties en onderzoeksinstellingen die werken aan groene ruimte, natuur en duurzaamheid. Bureau De Groene Uil is gespecialiseerd in governance vraagstukken rond het verbinden van groene, blauwe en rode functies binnen en buiten de stad. Maar ook breder werkt Bureau De Groene Uil aan het realiseren, analyseren en evalueren van beleid voor een groene leefomgeving.