Een van de grootste uitdagingingen komende jaren is om onze steden, buitengebieden en aarde leefbaar, groen, klimaatadaptief en duurzaam te maken en te houden voor de toekomst.

Zoekt u een bureau voor het realiseren, analyseren, of evalueren van beleid op het gebied van groene leefomgeving? Dan bent u bij Bureau De Groene Uil aan het juiste adres. U kunt bij Bureau de Groene Uil terecht voor onderzoek en advisering over governance vraagstukken op het gebied van natuur, groene ruimte en duurzaamheid.

Bureau de Groene Uil heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek voor rekenkamers, met beleidsevaluaties op het snijvlak van beleid en wetenschap, en met wetenschappelijk onderzoek. Ook kunt u Bureau De Groene Uil inhuren als beleidsadviseur of projectleider. Zo werkt Bureau De Groene Uil onder andere voor gemeenten als beleidsadviseur milieu. Bureau De Groene Uil werkt daarbij aan verschillende duurzaamheidsonderwerpen, waaronder natuurbeleid, natuur in de stad, circulaire economie, de landbouw- en voedseltransitie, en klimaatadaptatie en -mitigatie. Daarbij kijken we met een integrale blik naar milieuvraagstukken, waar vaak stakeholders met verschillende perspectieven en belangen samenwerken om deze vraagstukken aan te pakken.

Bureau De Groene Uil werkt zowel als zelfstandig onderzoeker en adviseur, alsook samen met betrokkenen met verschillende disciplinaire achtergronden. Ook betrekken we  graag burgers en bewoners bij processen. Zo komen we samen tot innovatieve, in een specifiek gebied passende, en gedragen duurzame oplossingen.