Bureau De Groene Uil is het bedrijf van Saskia van Broekhoven. Ik ben een bevlogen en betrokken deskundige op het gebied van beleid voor groene ruimte, natuur en klimaatadaptatie. Na ruime ervaring opgedaan te hebben als adviseur en onderzoeker voor onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving, klimaat- en milieuadviesbureau BuildDesk, en Erasmus Universiteit Rotterdam zet ik me nu graag als zelfstandig adviseur en onderzoeker in voor een duurzame wereld en groene leefomgeving. Ik hou ervan om mijn eigen werk in te delen, maar werk ook graag samen en interdisciplinair om zo innovatieve, passende en duurzame oplossingen te vinden.

Ik heb een multidisciplinaire achtergrond op het grensvlak van sociale en milieukundige studies. Ik ben gepromoveerd onderzoeker in de Bestuurskunde. Mijn promotieonderzoek gaat over de governance van multifunctioneel landgebruik: initiatieven waarin ecologische, sociale, en economische landgebruiksfuncties geïntegreerd worden om zo tot een duurzamer landgebruik te komen. Ik heb onderzocht wat de uitdagingen voor het realiseren van dergelijke integrale initiatieven zijn, en hoe vaker tot realisatie gekomen kan worden. Hierbij heb ik me gericht op hoe partijen in integrale initiatieven over grenzen kunnen werken, bijvoorbeeld van  beleidssectoren (natuur, water, ruimtelijke ordening) en organisaties, maar ook op het gebied van ideeën en taken. Zie voor meer informatie deze link.  Ik heb daarnaast een master in de Industriele Ecologie en een bachelor in Culturele Antropologie.